vyberte si svůj byt
+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
byty
 
1 4 3

Domov je ... tam,
kde se cítite jako doma!

Pracujte v místě,
které má atmosféru!

Domov je ... tam,
kde se cítite jako doma!

Bydlení i práce v Olomouci na jednom místě

Byty a kanceláře podle Vašich představ

Palackého 17-19 v Olomouci nabízí prostorné, sluncem prozářené byty a kanceláře. Budova prošla komplexní rekonstrukcí dle našeho konceptu CREAM Home. Tento koncept moderního bydlení je naší odpovědí na poptávku po  atraktivních bytech v centrální lokalitě, která poskytuje perfektní občanskou vybavenost, dostupnost a zároveň zajišťuje současný standard kvalitního bydlení. Naleznete zde jak byty v dispozicích 2+kk a 3+kk (od 45 m2 až po 131 m2), tak i nadstandardní a výjimečné podkrovní byty. V přízemí naleznete rovněž prostor pro obchod nebo kavárnu či kanceláře, pro které však můžete využít i některou z bytových jednotek ve vyšších patrech.

 

Šarm historie ve spojení se současným životním stylem

Budova Palackého 17-19 byla postavena na konci 19. století na lemu historického městského jádra Olomouce v místě bývalých středověkých hradeb. Palackého 17-19 má atmosféru a šarm, které novostavby nikdy nebudou mít a přesto bude nabízet veškerý komfort 21. století. Izolační dvojskla, moderní výtahy, renovované schodiště a chodby, čisté a moderní sklepní prostory, hlavní vchod s elektrickým zámkem, soukromé parkovací stání ve dvoře, kamerový systém hlídající bezpečnost dvora a společných prostor, nové páteřní rozvody a jiné.

 

Vytvořte si dispozici bytu dle svých představ

Palackého 17-19 nabízí až 27 bytových jednotek, některé s možným využitím jako kanceláře, půdní prostory v podkroví, obchodní jednotky v přízemí a omezený počet 12-ti parkovacích stání pro rezidenty. Jednotky v budově jsou po rekonstrukci v dispozičních řešeních navrženém naším architektem Ing. arch. Beranem. Od srpna 2017 je k dispozici ukázkový byt, kde se můžete seznámit se standardy a kvalitou rekonstrukce Vašeho bytu. 

 

Perfektní zázemí a bezpečnost je základ kvalitního bydlení

Vstup do budovy je zajištěn elektrickým zámkem a společné prostory, sklepy a dvůr jsou z důvodu zajištění bezpečnosti rezidentů monitorovány. V každém vchodovém traktu se nachází moderní výtah, který propojuje každé patro včetně suterénu a podkroví. Ve dvoře je pro rezidenty 12 parkovacích stání, které je možno pronajmout za 2400 Kč vč. DPH. Sklepy jsou zajištěny proti vniknutí cizích osob a jsou plně zrekonstruovány, suché, čisté s bílou výmalbou a novými dělícími příčkami. Každá sklepní kóje má nové kovové dveře se zámkem. Každý byt nebo kancelář mají okna z izolačního dvojskla. Rodina jakékoliv velikosti zde najde prostor pro svůj ideální domov s veškerým zázemím, parkováním, úložnými prostory a zabezpečením. 

 

Reprezentativní místo pro Vaši kancelář, obchod či kavárnu

Palackého 17-19 je dobrou adresou. Komerční jednotky mají světlou výšku 3,2 m, která zvýrazňuje vzdušnost prostoru a šarm první republiky. Místnosti lze propojovat, kanceláře tedy mohou nabídnout jak oblíbené buňkové uspořádání (oblíbené mezi právníky nebo makléři), tak i moderní menší halové uspořádání oblíbené například architekty, projekčními a jinými firmami, které preferují týmovou atmosféru. Vašim požadavkům se meze nekladou. 

 
Byty Palackého - Byty a kanceláře podle Vašich představ - Šarm historie ve spojení se současným životním stylem - Vytvořte si dispozici bytu dle svých představ - Perfektní zázemí a bezpečnost je základ kvalitního bydlení - Reprezentativní místo pro Vaši kancelář, obchod či kavárnu
Ceník - Katalog bytů - byty - komerční prostory - Lokalita - okolí a občanská vybavenost - Klidná část města se všemi službami na dosah
Standardy - Základní specifikace rekonstrukce budovy - Kontakt - Developer
Ochrana osobních údajů
×
Jsme již v kontaktu?
Pokud jste již poptali byt v minulosti, využijte náš zrychlený přístup. Vložte svůj email bez opětovné poptávky. Nebojte se, tento email nepoužijeme pro žádné marketingové účely, pokud jste nám neposkytli výslovný souhlas.

Poptat byt
Zaujala vás jednotka z naší nabídky? Náš tým Vám rád sdělí veškeré informace. Dalším benefitem je možnost porovnání cen s jinými jednotkami projektu, přístup ke kartám jednotlivých jednotek a jejich stažení. Nemusíte mít strach, pokud nám neudělíte výslovný souhlas, nepoužijeme Vaše osobní údaje pro žádné marketingové účely.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.byty-palackeho.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.byty-palackeho.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.byty-palackeho.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.byty-palackeho.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.